HOT REC

THU ÂM TRÊN TOÀN QUỐC

DỊCH VỤ

THU ÂM

Vơi Hệ thống thu âm toàn quốc,giúp bạn chọn ngay phòng thu gần NHÀ

SÁNG TÁC

Theo yêu cầu ,Style dành cho đối tác là ca sĩ, doanh nghiệp toàn quốc

THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

KHÔNG GIAN CHUẨN

PHÒNG THU ÂM KHÔNG CÓ CABIN
PHÒNG THU ÂM VOCOL BOOTH

CÁC CA KHÚC

Bài Hát :Reality -Thu Âm :hot rec-Singer : bé Sữa

Facebook Comments Box